Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Relacja LGD Zielone Mosty Narwi z wyjazdu stydyjno-szkoleniowego

06.09.2018

W dniach 20-23 sierpnia 2018r. odbył się wyjazd studyjno-szkoleniowy do Wilna w ramach realizacji operacji pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – Wyjazd studyjno-szkoleniowy” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno-szkoleniowym wzięło udział 38 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, lokalni liderzy, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Partnera - LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Pierwszego dnia wyjazdu studyjno-szkoleniowego przeprowadzono zajęcia szkoleniowe, podczas których uczestnicy zostali zapoznani z tematyką:

  • Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
  • Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego w obszarze rozwoju zielonej gospodarki,w tym tworzenie nowych miejsc pracy
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na podstawie przykładów przedstawionych przez przedstawicieli LGD na podstawie dobrych praktyk z terenu LGD.
  • Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
  • Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

Zajęcia zostały poprowadzone przez: Pana Prof. Dr Jana Żukovskisa z Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa, Panią Bożenę Zaborowską z Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej, Panią Ingę Galias z Lokalnej Grupy Działania Regionu Wileńskiego oraz przez Pana Povilasa Sauleviciusa
szefa sieci partnerów LGD na Litwie i kierownika LGD Orany.

Drugiego dnia wyjazdu studyjno – szkoleniowego uczestnicy udali się z wizytą do gospodarstwa produkującego sery (KASIA JANKUN FARM), gdzie zostali zapoznani z działalnością gospodarstwa, ze wskazówkami  dotyczącymi produkcji serów oraz zwiedzili całe gospodarstwo.

Następnie uczestnicy przejechali do gospodarstwa pszczelarskiego Leopoldasa Tarakeviciusa w Purnuszkach, gdzie zostali zapoznani z działalnością gospodarstwa połączoną z degustacją miodu oraz innych regionalnych specjałów.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się również z dziedzictwem kulturowym i historycznym Wilna. Zaprezentowane zostały dobre praktyki na podstawie zrealizowanych projektów w ramach PROW. Zapoznano się ze zrównoważonym rozwojem Wilna.  

Trzeci dzień wyjazdu studyjno – szkoleniowego był kontynuacją wizyt w terenie. Uczestnicy udali się na wizytę do gospodarstwa agroturystycznego Dalgedu Sodyba. Właściciele przedstawili historię gospodarstwa oraz jego działalność. Bardzo ciekawym punktem tej wizyty były warsztaty połączone z pieczeniem chleba. Każda osoba biorąca udział miała możliwość samemu upiec swój własny chleb.

Następnie uczestnicy udali się do Trok, gdzie mieli możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i historycznym Zamku Książąt Litewskich nad jeziorem Galve – przykładem dobrych praktyk, aktywizacją mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Ostatniego dnia wizyty na Litwie uczestnicy wyjazdu studyjno-szkoleniowego udali się na spotkanie do Litewskiego LGD rejonu Solecznickiego. Wszystkich zebranych przywitali: Mer Rejonu Solecznickiego Pan Zdzisław Palewicz oraz Przewodniczący tamtejszej LGD Pan Józef Rybak. Uczestnicy zapoznali się ze zrealizowanymi projektami i poznali dobre praktyki. Na koniec spotkania osoby reprezentujące tamtejsze LGD odpowiadali na pytania zgromadzonych, nastąpiła wymiana doświadczeń.

 Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa

 Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa

 Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa

 Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa

 Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa

 Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa

 Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa

 Wyjazd studyjno-szkoleniowy Litwa


               Logotypy


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009