Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zmiana Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

27.04.2020

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych (dalej: Departament PZ) informuje, że 24 marca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 276/107/20 z 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Zmiana Regulaminu dotyczy:

  1. przedłużenia terminu naboru wniosków do 30 kwietnia 2020 r.;

  2. wprowadzenia możliwości wykorzystania innej metody wykonania inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy niż metoda wywiadu bezpośredniego pozwalającej na jednoznaczną identyfikację źródła i sposobu ogrzewania budynków lub lokali;

  3. złagodzenia wymagań dotyczących danych potrzebnych do pozyskania w ramach inwentaryzacji indywidualnych źródeł ogrzewania na terenie gminy. Dane dotyczące: rodzaju komory spalania, sposobu podawania paliwa, sprawności cieplnej, roku produkcji, mocy urządzenia oraz rocznego zużycia paliw dla kotła/pieca są wymagane tylko jeśli takie informacje są znane.

UWAGA!

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” złożone przed dniem wejścia w życie zmiany ww. Regulaminu będą mogły zostać zmodyfikowane przez Beneficjenta w zakresie objętym nowelizacją w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Preferowany sposób składania wniosków

Ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz związanymi z tym utrudnieniami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz innych podmiotów, preferowanym sposobem składania wniosków jest profil zaufany ePUAP, z którego należy korzystać zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej:

http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej Departament PZ zwraca się z prośbą o wysłanie skanu wniosku na adres e-mail: powietrze@mazovia.pl (z informacją w wiadomości o dacie nadania przesyłki pocztowej), co ułatwi pracę przy rozpatrywaniu wniosków.

Jednak o zachowaniu terminu złożenia wniosku w tym wypadku będzie decydowała data wpływu do Urzędu wniosku w formie papierowej, a nie data wpływu skanu wniosku na podany adres e-mail.

Z osobistej formy składania wniosków w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie prosimy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Termin realizacji zadania

Jednocześnie Departament PZ przypomina, że termin realizacji poszczególnych Zadań,
o których mowa w ww. Regulaminie nie ulega zmianie, tj.:

  • w przypadku zadania polegającego na inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (płatność z góry) – maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.,

  • w przypadku pozostałych zadań (płatność z dołu) – do 16 listopada 2020 r.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009