Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zapraszamy portale internetowe do współpracy!

15.05.2020

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim zaprasza lokalne i regionalne portale internetowe (portale działające w województwie mazowieckim) do pisemnego składania ofert na emisję niekomercyjnych telewizyjnych audycji informacyjno – promocyjnych „WIEŚci z Mazowsza”.

Założenia projektu:

1.    Ilość audycji: 21

2.    Długość każdej audycji – 10 minut (+/- 10 sekund)

3.  Termin realizacji zadania - od 15 czerwca do 6 listopada 2020 r. (pożądane zamieszczenie raz w tygodniu piątek/sobota/niedziela lub poniedziałek i emisja do kolejnego odcinka przez 7 dni, pożądane umieszczanie filmu lub linkowanie kanału na YouTube, w miarę możliwości stałe miejsce).

4.    Audycja przygotowana przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w zapytaniu ofertowym dostarczana każdorazowo w uzgodnionym terminie przez  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.

5.   Tematyka audycji związana z działalnością Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (7 z 21 audycji) oraz dobrymi praktykami i bieżącą działalnością Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (14 z 21 audycji). 

6.   Możliwe dwie umowy o współpracy wraz z dwiema fakturami końcowymi.

Zainteresowane portale prosimy o składanie uproszczonych ofert/propozycji drogą elektroniczną na adres marcin.rzonca@mazovia.pl do godz. 10.00 dnia 27 maja 2020 roku z podaniem nazwy portalu, zweryfikowanego poziomu odsłon za I kwartał 2020 roku, łącznej ryczałtowej ceny emisji i ryczałtowej ceny emisji jednokrotnej według powyższych założeń.  

BR KSOW zastrzega sobie prawo podjęcia dalszych negocjacji i końcowej współpracy z wybranymi portalami zapewniającymi łącznie maksymalnie pełny zasięg województwa mazowieckiego w miarę możliwości budżetowych.

Do ogłoszenia/zaproszenia ma zastosowanie art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  Numer sprawy: RW-D-III.0631.6.2020.MR.  Osoba upoważniona do kontaktu: Marcin Rzońca tel. 22 59 79 338


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009