Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

22.05.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 545/126/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 202/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Ze względu na obowiązywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020 r. stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz mając na uwadze związane z tym utrudnienia i ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przesunięciu planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 czerwca 2020 r.

Dodatkowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Piotr Wojciechowicz, tel.: (22) 59 79 082,

  • Wioletta Buszko, tel.: (22) 59 79 096. 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009